2016. május 8., vasárnap

A tudat élete örök!

Van egy titok, ami sokkal nagyobb, mint a politika, az egészségügyi szabadság, a tudomány, vagy akár az emberi faj egész történelme. Ezt a titkot továbbra sem ismeri el – még el is ítéli – a tudományos közösség, és mégis ez a legfontosabb titka mindennek, ami van.Igen, mindennek.

A titok egyszerűen az, hogy mindannyian túléljük a fizikai testünk halálát. Tudatunk tovább él, és e földi álomvilágban a halálunkon túl a tudat túlmutat a fizikai valóságon, és megtapasztal egy csodálatos és erőteljes létezést, melyet emberi szavakkal leírni nem lehet.

Ez az üzenete Dr. Eben Alexandernek, A mennyország létezik című könyv szerzőjének. Az egész életében tudományos szkeptikus, aki sosem hitt Istenben, Mennyországban vagy a tudatban

Jóval azelőtt, hogy ezt a könyvet megírta volna, Dr. Alexander gyakorló idegsebész volt, és egész életében “tudományosan kételkedő”. Nem hitt a tudatban, szabad akaratban, vagy hogy létezik egy nem fizikai szellem. Nyugati orvosi egyetemen szerzett gyakorlatot olyan orvos kollégákkal körülvéve, akik az Univerzumot mélyen gyökerező materialista szemmel nézték. Dr. Alexander úgy vélte, hogy az úgynevezett “tudat” csupán az agy által létrehozott biokémiai illúzió.

Ezen nézet birtokában gyakorlatilag az összes közismert tudós, köztük a fizikus Stephen Hawking is azt állítja, hogy az ember nem más, mint egy “biológiai robot” tudat és szabad akarat nélkül.

Dr. Alexander is fenntartotta volna ezt a nézetét, ha a saját halálos ágyán nem éli át azokat a bizarr és csodálatos élményeket, melyek teljesen ellentmondanak az összes hagyományos tudományos magyarázatnak: Dr. Alexander hét napra “meghalt” , és ezalatt eleven utazást tett a túlvilágon. Ezután visszatért fizikai testébe, csodálatos gyógyulást tapasztalt meg, majd ezután megírta könyvét, A mennyország létezik címmel.

E.coli fertőzés ette az agyát

Az egész akkor kezdődött, amikor e.coli baktérium támadta meg Dr. Alexander gerincvelő folyadékát és külső nagyagyát. Az e.coli szó szerint enni kezdte az agyát, és ez rendkívül szélsőséges görcsös rohamokat okozott, verbális kitörések és izomgörcsök kínozták, mielőtt agyhalott kómába esett volna.

Ebben a kómában nulla agyi aktivitást mutatott, csak légzőkészülék és intravénás folyadék segítségével tartották életben. A kezelésében résztvevő orvosok hamar arra a következtetésre jutottak, hogy Dr. Alexander halála csak napok kérdése, de ha mégis életben maradna, csak egy vegetáló és működésképtelen test lenne korlátozott agyműködéssel. Az e.coli baktérium statisztikai halálozási aránya agyi fertőzés esetén 97 százalékos.

De az igazán megdöbbentő mindebben, hogy ahelyett, hogy semmit sem kellett volna tapasztalnia ezalatt a hét földi nap alatt, Dr. Alexander egy “felébredésben” találta magát az álomszerű földi életéből, érthetetlen módon saját tudatának óriási kiterjedését tapasztalta meg a túlvilágon.


Ezt a tapasztalatát írja le részletesen A mennyország létezik című könyvében, állításai a következők:

 • A túlvilági tapasztalat annyira “valóságos” és kiterjedt, hogy ahhoz képest a földi emberi lét tapasztalata csak egy mesterséges álomnak tűnik.
 • A túlvilágon nem volt idő dimenzió. Nem “telt” az idő, ahogy azt a fizikai univerzumban teszi. Egy pillanatra úgy tűnik, mint az örökkévalóság, és a tudat is mozoghat, úgyszólván minden erőfeszítés nélkül. (Az a gondolat, hogy minden egyszerre létezik, óriási hatással van egyrészt arra, hogy megértsük a szabad akaratot és a multiverzumot, valamint az idő múlásának tudati megtapasztalására ebben a birodalomban.)
 • A túlvilág anyaga tiszta SZERETET. A szeretet uralja a túlvilágot legnagyobb mértékben, ahol a gonosz általános jelenléte végtelenül kicsi.
 • A túlvilágon az összes kommunikáció telepatikus volt. Nem volt szükség szavakra, ahogy minden körülötted történő dolog és önmagad szétválasztására sem.
 • Nem volt “ismeretlen”, és egy kérdés puszta feltevését is azonnal megjelenő mélységes és részletes válasz kísérte.
 • Létezik egy szó, a pokol, melyet Dr. Alexander úgy ír le, mint egy föld alatti eltemetett helyet, göcsörtös fagyökerekkel és démoni arcokkal és soha véget nem érő gyötrelemmel. Dr. Alexandert angyali lények mentették meg ettől a helytől és szállították a mennybe.
Isten elfogadja a multiverzum létezését


A mennyország létezik olvasása közben a legérdekesebb részt a 48. oldalon találtam, ahol Alexander azt mondja:

“A gömbön keresztül (Isten) azt mondta, hogy nem csupán egy világegyetem létezik, hanem számos – sőt még annál is több, mint amit el tudok képzelni – de mindegyik középpontjában a szeretet áll. A gonosz mindegyikben jelen volt, de csak kis mértékben. A gonoszra szükség volt, mert enélkül a szabad akarat lehetetlen, és a szabad akarat nélkül nem lenne növekedés – nem lenne előrehaladás, nem lenne esély számunkra, hogy olyanokká legyünk, mint amilyennek Isten vágyott látni bennünket. Borzalmas és mindenható ahogy néha a gonosz kinéz egy olyan világban, mint a miénk, de a nagyobb képben a szeretet dominál, és végül diadalmaskodik.”

Ez a rész egy fontos dolgot ütött meg bennem, ahogy már régóta hittem az univerzumunkban, melyet Isten teremtett a végtelen számú többi univerzummal együtt, melyek mindegyikében az élet és fizikai törvények
számtalan variációja létezik. Amit Dr. Alexander mond, az megerősíti, hogy életünk a Földön egy “teszt” a személyes növekedésünkben, és annak a módja, hogy ebben a tesztben való előrelépésként legyőzzük a gonoszt, miközben terjesztjük a szeretetet és az együttérzést.

Sőt, ez a rész is megerősíti a szabad akarat létezését, és segít megválaszolni azt a kérdést, amit gyakran felteszek magamnak. “Miért kerültünk ebbe a gonoszsággal, tudatlansággal, sötétséggel és megtévesztéssel körülvett világba? A válasz az lehet, hogy a Föld egy vizsgahely a lelkek számára, akiket a Teremtő választott ki, a jó és a gonosz közötti utolsó tesztre.

A Föld mint vizsgahely

Bár a könyv nem megy olyan messzire, mint én, az én elméletem szerint a Föld az egyik leginkább megfertőzött bolygó a multiverzum birodalmai között. Csak a legbátrabb lelkek vállalkoznak arra, hogy a Földre szülessenek emberi testben, és megfosszák őket korábbi emlékeiktől.

Odaátról nézve az élet egy sokoldalú kihívás:
Rá kell jönnöd, hogy ki vagy és miért vagy itt
Meg kell tanulnod felismerni és leküzdeni a gonoszt (zsarnokság, rabszolgaság, elnyomás, kormányzat stb.) Tanulnod kell terjeszteni a szeretetet, együttérzést, gyógyítást és a tudást

Halálunk után egy magasabb hatalom ítél meg bennünket, és az ítélet figyelembe veszi ezen területeken elért teljesítményünket. Vajon mérhető az önismeret? Tettünk valami hasznosat a gonosz legyőzésére? Kifejeztük a szeretetünket és együttérzésünket, hogy segítsünk másoknak felemelkedni ismereteikben és tudatosságukban?

Ahogy arra többen is rájöttek, az emberek túlnyomó többsége elbukik ezeken a teszteken. Keserű, önző, anyagiaktól függő emberként, és a gonosz, kapzsiság vezérelte csatlósaiként halnak meg, akik tévesen azt hitték, hogy még életükben megnyerhetik a játékot, miközben a Teremtő messze legfontosabb megmérettetésén vallottak kudarcot.

Az emberi életnek nem az a legfontosabb része, hogy pénzt szerezzünk, vagy mások feletti uralmat gyakoroljunk, hanem egy magasabb “helyezés” elérése ebben az “életnek” nevezett szimulációban azzal, hogy ellenállunk a gonosznak, és terjesztjük a szeretetet, a tudatosságot és az igazságot.

Azok számára, akik tiszteletben tartják az életet, akik gyakorolják az alázatot és önismeretet, akik igyekeznek ismereteket és bölcsességet szerezni miközben ellenállnak a zsarnokságnak, elnyomásnak, tudatlanságnak és a rossznak, azt hiszem ezen lelkeknek különlegesebb feladatokat kell választaniuk a nagyobb multiverzumban. Ez az “igazi” létezés. Ez a Földi élet csak egy álomszerű szimuláció, ahol a lélek összekapcsolódik bolygónk nyers biológiájával egy rövid ideig, mely valójában egy szempillantásnak tűnik a nagyobb képben.

Valójában sokkal több vagy, mint a tested. Igazából a lelked végtelenül tudatosabb, intelligensebb és kreatívabb, mint ahogy tapasztalod, vagy kifejezed az emberi agyadon keresztül. Megpróbálni megtapasztalni a teljes valóságot az emberi lény korlátozott fizikai agyán keresztül olyasmi, mintha egy rovart akarnánk megtanítani Mozartéhoz hasonló zenét szerezni.

A multiverzum hemzseg az intelligens élettől, beleértve a többdimenziós lényeket is


Dr. Alexander útja is megerősíti, hogy az intelligens élet messze túlmutat a Földön. Ahogy könyvében leírja:

Rengeteg életet láttam a számtalan univerzumban, köztük olyanokat, melyeknek intelligenciája jóval előrehaladottabb, mint az emberiségé. Láttam számtalan magasabb dimenziót, de az egyetlen módja, hogy megismerjük őket, ha belépünk és közvetlenül tapasztaljuk meg. Ezeket nem lehet felfogni, vagy megismerni alacsonyabb térdimenzióból. Ezekből a magasabb világokból bármikor vagy bárhol beléphetünk a mi világunkba.

Ez nemcsak azt igazolja, hogy léteznek más intelligens civilizációk az egész univerzumban, hanem olyan multidimenzionális lények is, akik kedvük szerint lépnek ki és be a mi valóságunkba.

A világ minden kultúrájában számtalan feljegyzés készült Földünket látogató fejlett ősi civilizációkról, és talán még keveredtek is a korai emberekkel. Még a kezdeti kereszténység is rendelkezett azzal az elképzeléssel, hogy egy többdimenziós lény (Isten) akaratával beavatkozhat, ezért téren és időn túli.

Alternatív kutatók, mint például David Icke is beszélnek a Földet látogató multidimenzionális lényekről, és arról, hogy megfertőzték bolygónkat a gonosszal. Icke szerint a bolygónkat globálisan irányítók szó szerint alakváltó hüllők, akik azért törtek be világunkba, hogy ellenőrizzék és rabszolgasorba hajtsák az emberiséget. Bár Dr. Alexander könyvében semmi ilyesmit nem találunk, de ez nem ellentétes az ő állításaival Istenről, amit kómás állapotban tapasztalt. Azaz vannak multidimenzionális valóságok, bizonyos magas vibrációjú lények képesek ezek között a valóságok között akaratuk szerint átjárni, illetve a Földet gonoszsággal fertőzték az egyéniségünk tesztelése céljából.

Ha ez kissé kísértetiesen hangzik, fontold meg a Biblia szavait: egyenesen Ádámhoz és Évához beszélt hallható szavakkal az édenkertben egy kígyó (hüllő), vagy nem?

A tudományosan kételkedők (újra) tévednek
Függetlenül attól, hogy mit gondolhatsz egy multidimenzionális lényről, intelligens életről a Földön kívül, és a bolygónkon jelenlévő gonoszságról, van még egy szempont, ami mindezt teljesen világossá teszi. A tudományosan kételkedők halálosan tévednek.

A tudományos kételkedőket valójában rossz névvel illetjük. Ők nem kételkednek egyáltalán. Egyszerűen csak a saját vallásukat követik, saját szent meggyőződésüket, melyet szerintük sohasem lehet kétségbe vonni. Ezen hiedelmek közé tartozik az univerzum teljesen materialista nézete. Ezzel együtt az úgynevezett “szkeptikusok” nem hiszik, hogy ők maguk tudatos lények, hanem csupán biokémiai agyfunkciókkal ellátott “tárgyak”.


Szerintük nincs túlvilág, e nézetükhöz nagyon ragaszkodnak. Nincs elme orvoslás, a placebo hatás használhatatlan, és nincs olyan dolog, mint előérzet, távolbalátás vagy pszichés jelenségek. Ó igen, és ahhoz is ragaszkodnak, hogy intravénásan higanyt, MSG-t és formaldehidet adjanak be maguknak

védőoltásokon keresztül, és állítják, hogy a fluorid tartalmú termékek jók a közegészségügynek, és egyébként minél többen együnk génmódosított élelmiszereket, növényvédő szereket és szintetikus vegyi anyagokat.

Nem meglepő, hogy ezek a “tudományosság” kultuszában hívők nem hisznek a halál utáni életben. Ez az, ami lehetővé teszi számukra, hogy népirtást kövessenek el génmódosított élelmiszerek, kísérleti gyógyszerek, mérgező oltóanyagok és más halálos törekvések segítségével. Véleményük szerint az embereknek nincs lelkük, ezért megölésüknek sincs jelentősége.

Dr. Alexander azt mondja:
... >>> a könyvben : https://goo.gl/r9VbxK

“A tudományos közösség egyes tagjai, akik vállalták a materialista világnézetet, újra és újra ragaszkodnak ahhoz, miszerint a tudomány és a spiritualitás együtt nem létezhet. Tévednek.”

Hát persze, hogy azok. A “tudományos szkeptikusok” halálosan tévednek szinte mindenben, amit állítanak, vagy támogatnak. De a legnagyobb hiba az egészben az, hogy a saját lelkük létezését is tagadják. Mondani sem kell, hogy mindannyian kudarcot fognak vallani az emberi tapasztalás nevű szimulációban, és szembe fognak nézni az ítélettel. Istenem, micsoda meglepetés lesz ezeknek a szomorú lelkeknek, amikor elérkezik az a nap!

Utálnám, hogy egy napon szembe kellene néznem Istennel egy tudományosan kételkedő élet után, amikor Isten feltenné a kérdést: “Kételkedtél BENNEM?” Hogyan tud bárki is úgy körülnézni a világban, hogy nem látja az intelligens Teremtőre utaló jeleket? Még a fizikai törvényeken is módosítottak, finomítottak a helyes egyensúly érdekében, hogy a világegyetem támogassa a csillagok, bolygók és szén alapú életformák kialakulását. Ezt “Goldilocks Rejtélynek” hívják, ami egy azonos című könyvből ismert, Paul Davies írása.

Nincs biokémiai magyarázata Dr. Alexander tapasztalatainak

Azon szkeptikusok számára, akik elolvassák Dr. Alexander könyvét, azok kilenc lehetséges biokémiai hipotézist ismerhetnek meg a tapasztalataival kapcsolatban, majd aprólékosan és tudományosan egytől egyig elveti őket. Az eredmény? Sokkal valóságosabb volt, mint emberi lényként élt élete.

Ne felejtsük el, hogy Dr. Alexander egy idegsebész. Ez az ember úgy ismeri az emberi agyat, mint senki más. A kilenc orvosi magyarázat, melyeket aztán később elvet, a következők:

 • Primitív agytörzsi program
 • A limbikus rendszer torz emlék előhívása
 • Endogén glutamát blokád excitotoxicitással
 • DMT lerakódás
 • Elszigetelt megőrzés az agykérgi régióban
 • Gátló neuronok elvesztése, ami a serkentő ideghálózatok közti nagyobb aktivitási szint miatt egy látszólagos “Ultra valóságot” hoz létre
 • Thalamus aktiválása, bazális ganglionok és elmezavar hoz létre egy hiper-valóságot
 • Újraindítási jelenség
 • Szokatlan memóriatermelés archaikus vizuális úton

Dr. Alexander lehet a leghitelesebb túlvilági tanú az emberiség történelmében


Dr. Alexander tapasztalata (és az azt követő könyv) vitathatatlanul a legjobban dokumentált eset a túlvilágra vonatkozóan, mely a nyugati tudományban ma létezik. Az a tény, hogy egy élénk, hiper-valóságos túlvilágot egy tudományosan szkeptikus materialista idegsebésztapasztalt meg, aki nem hitt a túlvilágban, és aki később bátorságot vett magán, hogy dokumentálja és közzétegye ezeket a tapasztalatait egy könyvben – megdönthetetlen hitelességet biztosít a számára.

Nem olyasvalaki, aki a tévében szeretne magának hírnevet szerezni. Tény, hogy a könyv megírását követően egykori “tudományos” kollégái szemében nevetség tárgyává vált. Megvolt minden oka rá, hogy ne írja meg a könyvet. Csak Isten kegyelmén múlt, hogy Dr. Alexander meggyógyult halálos betegségéből, visszatértek normális agyi funkciói, és megkapta ezt a túlvilági “Látomást”, hogy visszatérhessen ebbe a fizikai síkba, hogy megpróbálhassa szavakba önteni.

Személyesen azt hiszem, hogy Dr. Alexander tapasztalatai számtalan más emberét is tükrözik minden egyes kultúrában, akik hasonló halálközeli élményről számoltak be. Létezik élet a halál után, és Földlakóként a tudatváltásra azért van szükség, hogy fajként egy magasabb szinten értsük meg lelkünk halhatatlanságának igazságát, és a Teremtő létezésének tényét.

https://goo.gl/r9VbxK
Több ezer embernek volt már halálon túli élménye, de a természettudományok kutatói mindezidáig azon az álláspolton voltak, hogy túlvilág nincsen. Dr. Eben Alexander idegsebész is ezen tudósok közé tartozott. Tisztában volt azzal, hogy a halálközeli élmény létező jelenség, de úgy gondolta, csupán a trauma által megviselt idegpályák terméke. Egy szép napon viszont az ő agyát is megtámadta egy ritka betegség. A homloklebenye, amely az érzelmekért és gondolatokért felelős, teljesen leállt. Dr. Alexander hét napig kómában feküdt, majd amikor az orvosai már feladták a reményt, egyszer csak kinyitotta a szemét, és visszatért az életbe.

Gyógyulását orvosi csodának tartják, de az igazi csoda nem csupán erre korlátozódik. A kóma alatt dr. Alexander megjárta a túlvilágot, és találkozott egy angyalszerű lénnyel, aki bevezette a testentúli létezés legapróbb rejtelmeibe. Az orvos útja során az univerzum isteni forrásával is találkozott. Dr. Alexander története nem a fantázia műve. Betegsége előtt képtelen volt természettudományos nézeteit összeegyeztetni az istenhittel, a lélekbe és a túlvilágba vetett hitével. Ébredése óta azon orvosok közé tartozik, akik úgy gondolják, a teljes egészséget csak azáltal lehet elérni, ha tudatosul bennünk: Isten és a léleklétező dolgok, és a halál nem minden dolgok vége, csupán egy következő állomás kapuja. Ez a történet az egész világnézetünket felforgathatja. Sem a tudósok, sem a hívők nem intézhetik el egyetlen kézlegyintéssel. Mert aki elolvassa, annak meg fogja változtatni az életét.

Forrás: http://globalisvilag.com/2016/04/28/mindenki-tuleli-a-fizikai-test-halalat-egy-szkeptikus-idegsebesz-megdobbento-tulvilagi-beszamoloja/

2016. április 29., péntek

A TitkokTitka

"A Titkok Titka - az a rejtett hely az ember szívében, amiből minden teremtés kiindul - a régi időkben egy csakis szájhagyomány útján terjedő tanítás volt, melyet a kultúrák és törzsek sámánjai és papjai tartottak titokban. Ritkán jegyezték le őket, elsősorban azért, mert írásos formában nehezen volt elsajátítható és megtapasztalható. Csak direkt tapasztalás útján lehet igazán megismerni.Ennek ellenére 2003 augusztusában egy ezzel a témával foglalkozó könyvet adtam ki . „A szívemben élek" címmel. (Drunvalo)

Arra a következtetésre jutottam, hogy bár a közvetlen megtapasztalás mindenek felett áll a Titkok Titkának a megismerésében, a Szív Szent Helyéről folytatott beszélgetés vagy olvasmány felkészíti az elmét a változásra.


Először is -- földi síkon nézve - ez egy meghatározott hely a testen belül, ami a különféle tradíciók tanításai alapján vagy a szívben vagy valahol a közelében található. Vannak olyan tradíciók, amelyek a szív mögött vélik tudni, vannak amik a szív mellett helyezik el, de olyan felfogások is vannak, melyek úgy gondolják, hogy ez a hely a szív előtt van. De a tanítások zöme úgy vélekedik, hogy ez a hely a fizikai szíven belül található, és az én személyes meggyőződésem is ez.

Egy dolog biztosan leszögezhető. Nem a szív csakráról beszélünk.

A zsidó hagyományban a Titkok Titkára úgy utalnak, mint Titkos Szívkamrára. A Hinduk szent iratai, az Upanishadok a szívben található apró területnek nevezi. Néha a Szív Szent helyeként nevezik, és én is ezt a terminológiát használom a könyvemben.

Az igazság az, hogy nagyon kevés írásos emlék található az emberi megtapasztalás e legfontosabb elemével kapcsolatban.

Az nyilvánvaló, hogy a régi időkben, ez a szíven belül található hely ismert volt és be is léptek erre a területre az ünnepeik/rituáléik során, mivel a mai napig vannak olyan törzsek a világ különböző területein, ahol ezt gyakorolják.

Ennek az ősi tudásnak a kutatásaiban korunk előfutára a HearMath Intézet, akik a kutatásaik során olyan új információkat fedeznek fel, amit valószínûleg még az Ôsök sem ismertek.

Az én nézőpontom és sok benszülött törzs nézete is az, hogy e szent hely a szívünkben hordozza az egyetlen lehetőségét a világbékének. A világon minden politikai döntés alapja a Dualitás Tudatosság - ami az édeni kiûzetés eredménye - és a tudatosság e formájának az alapja az egó.

Amíg az egó irányítja az események menetét a Földön, kilátás sincs a békére. Az egó saját szemszögéből, elsőként mindig saját magára gondolva ítéli meg az eseményeket, vagy jónak vagy rossznak. Amíg az egó biztonságban és kényelemben érzi magát, nem fog törődni a látszólag rajta kívül álló eseményekkel.

VALÓSÁG A SZÍVEN BELÜL

A szív annyira más! A világot képként érzékeli, mindent egyszerre és nem valóságként él meg. A szív csak az egységet és az egyesülést ismeri, és mindent, amit teremt, ennek a látásmódnak a jegyében teszi. Soha semmi olyat nem fog tenni, ami fájdalmat okozna bárkinek vagy bárminek, mert tudja, hogy nem létezik kettősség.

Minden létező a szíven belül található. Igazából a nem létező is a szívben van.

Az emberek gyakran úgy gondolják - régen én is ehhez a táborhoz tartoztam -, hogy a „szeretet" szóval fejeznek ki mindent, ami ehhez a szíven belül található területhez kapcsolódik. Szíveket ábrázoló képekkel ünnepeljük meg a Valentin napot, ezzel fejezve ki szerettünkhöz és magához a szeretethez fûződő kapcsolatunkat.

Azonban a szeretet különféle minőségei érkezhetnek a Szív Szent Helyének nevezett területéről, és az a szeretet amit mi két ember között tapasztalunk, csak ritkán érkezik a szívből. Ez a fajta szeretet az érzelem-testből ered és a jobb agyfélteke irányítása alatt áll.

Ezek az érzelmek polarizáltak, ahogy az agy is, és ellentétes előjellel is megnyilvánulhatnak - például a szeretet átcsaphat gyûlöletbe.

Milyen gyakran esett meg veled az, hogy szeretettel megcsókoltál valakit és rá tíz percre egy vita alkalmával azt mondtad „Utállak!"? Ez feltételes szeretet. Az adott pillanatnak megfelelően változik.

De a szívünk szent helyén létezik egy másfajta érzelem-test, ami nem rendelkezik egy polarizált másik féllel. Ez a fajta SZERETET nem ismer határokat, sem feltételeket, örökké létezik és független mindentől.

Ez a SZERETET csak az Egységet ismeri és csakis azért teremt, hogy örömet hozzon létre mindenhol a létezésben.

Amióta elhagytuk a szívünket az elménk kedvéért, pokol az életünk.

Azért imádkozom, hogy egy napon mindannyian felismerjük a szívnek ezt a területét, mert ezen a szent helyen tudunk majd egyként egyesülni.

Úgy hangzik, mint valami New Age őrület, vagy felismeritek benne a szív rejtett világában rejlő lehetőséget és hatalmat, amiről oly sokan beszélnek manapság?

A világ minden vallása és spirituális tanítása említést tesz erről a lehetőségről, de legtöbbjük elfelejtette, hogyan is lehet belépni erre a szent helyre. Ezek a módszerek, ahogy nagyon sok az ősi módszerek közül, elvesztek.

De amint azt a legelején említettem, ez az élmény igazából soha nem tud elveszni, mert ez az emberiség és egyben a kozmosz forrása. Csak egy fátyollal lehet elfedni előlünk.

Ahogy minden folyamatnak a természetben, ennek is megvan az időzítése. Csak idő kérdése, hogy mikor kerül vissza az emberiség a szívébe.

És ne feledjük, az emberiség nagy vívmányai mindig egyetlen férfival vagy nővel indultak. Ha csak egyetlen személy - talán Te magad? - léphetne be SZERETETTEL a szívébe, hogy elkezdje az álomban teremtés szent folyamatát, hogy egy új világot hozzon létre, látod amint mindannyian követnénk téged egy napon?

A fátyol csak egy fátyol! Az igazság mindig örökkévaló. A Titkok Titkáról akár egyetlen embernek köszönhetően is fellibbenhet a fátyol, hogy aztán a hétköznapokban is megnyilvánuljon.

Minden bizonnyal rájöttetek mostanra, hogy direkt kihagytam a cikkből azokat az instrukciókat, amelyek a szív tudatosság eléréséhez kellenek. Ez pontosan ugyanabból az okból történt, amiért az ősi kultúrák soha, vagy csak ritkán vetették papírra tudásukat. A folyamat lépésről lépésre történő leírása még nem juttat el a célhoz. Ez nem olyasvalami, amit egy cikk keretein belül át lehet adni - amint az a magazin olvasása közben nyilvánvaló lesz -, a legtöbb amit bárki megtehet ez ügyben az, hogy felkészít titeket."...


Drunvalo M.

2016. április 8., péntek

Mágikus földanya

Földeld le magad!

A rendszeres földelés visszaállítja testünk természetes elektromos állapotát, megnyugtatja az idegrendszert, csökkenti a gyulladásokat és javítja a véráramlást. Nem létezik olyan gyógyszer, amely tudná azt, amit az Anyaföld elvégez számunkra!

Olyan varázslatos bolygón élünk, mely maga is él, és a szabad elektronok által keltett finom energiákkal pulzál. Tudományos kutatások most fedezik fel, hogy az emberek miért érzik magukat sokkal jobban, amikor összeköttetésbe lépnek ezekkel a mindenütt jelenlévő energiamezőkkel.

A Föld felszínén mezítláb sétálva természetes módon szabadulunk meg a testünkben felgyülemlett elektromos stressztől, elősegítjük a szabad elektronok beáramlását szervezetünkbe. A földelés által, testünk energiaszintje (potenciálja) gyorsan kiegyenlítődik a Földével. 

Az elektronok visszaállítják testünk természetes belső elektromos egyensúlyát, szinkronizálják belső biológiai óránkat, hormonciklusainkat és fiziológiai ritmusainkat. Testünk rendszeres leföldelése egyike a legtermészetesebb és legbiztonságosabb dolgoknak, amit egészségünk érdekében tehetünk. 

Hatására beindulhatnak annak önszabályozó és öngyógyító folyamatai, enyhülnek a krónikus fájdalmak, izomfeszülések, és a stressz, energiaszintünk növekszik, jobban alszunk, felgyorsul a betegségek, sérülések utáni gyógyulás üteme. Ugyancsak megoldási alternatívát kínál a modern kor leggyakoribb betegségére, a krónikus gyulladásra.

Új, „mezítlábas mozgalom” van elindulóban, amely végig fog söpörni a civilizált világon. Az anyafölddel való napi kapcsolat sok mindent meg fog változtatni. Több mint egy évtizedes, az USA-ban végrehajtott kutatómunka, a kontrollált klinikai kísérletek és megfigyelések sorozata, a sok ezer szereplő véleménye mindent elsöprő erővel világosan bizonyítja, hogy igenis van ellenszer a tömérdek fejfájásos, hátfájásos, depressziós, magas vérnyomásos stb. problémára, amely az ún. civilizált országok lakosságának legalább felét mételyezi, egészségét és életminőségét rombolja.

A „földelés” szót tehát arra a folyamatra használjuk, amikor a szabadban mezítláb sétálunk – ahogy azt az emberek természeti lényként tették korábban – avagy most az őszi-téli hidegben, amikor nem járhatunk kinn mezítláb, testünket odabenn is leföldeljük. 

Az USA-ban kidolgozott új technológia lehetővé teszi, hogy munka közben, az irodában ülve, illetve otthon saját lakásunkban, akár kedvenc fotelunkban a tv előtt ülve, sőt éjszaka alvás közben is szabad hozzáférésünk legyen a Föld elektronjaihoz – ugyanúgy mintha mezítláb állnánk a parkban vagy a vízparton!
A hazánkban is kapható  „FÖLDELNI JÓ” termékek:
 • Többfunkciós „Földelt univerzális alátét”, mely különleges vezetőanyagból készült, mérete 50x25cm. Vezetékkel kapcsolódik a földelt hálózati csatlakozóhoz, s napi több órán keresztül is leföldelhetjük vele magunkat, akár lábunk alá téve, akár asztali alátétként kézfejünk, karunk alá fektetve, vagy egérpadként használva.
 • „Földelni Jó” készlet, mely tartalmazza a fent leírt „Földelt univerzális alátétet”, és egy különleges ezüst szálakkal átszőtt alvó lepedőt, mely még két nagyon finom szövésű ezüstözött szövet között található, és vezetékkel kapcsolódik a földelt hálózati csatlakozóhoz.
Mérete 200x90cm, mely egy személy részére szükséges a kívánt eredmény eléréséhez. Mosása csak kézzel, finoman nyomkodva, szárítása pedig öblítés után fellógatva történik. Alváshoz csak egy vékony anyagú lepedővel terítsük le!

Termékeinket sohasem szabad orvosi segítség helyett használni. Egyetlen szerepük, hogy visszaállítsák a test természetesen földelt állapotát. Ha gyógyszert szed és változást észlel állapotában (még ha javulást is), kérjük, konzultáljon kezelőorvosával! (x)

Forrás:

2016. március 10., csütörtök

Érzelmi blokkok feloldása

Érzelmi blokkok feloldása

ForráS: TheSecret

Érzelmi, érzési blokkok, energia blokkok. Ezek feloldása, és a tudatalattink reakciói határozzák meg életünk minőségét és vezetnek a sikeres boldog élethez

Itt az ideje az érzelmek feldolgozásának. Kezd el felszabadítani az érzelmekben lekötött energiát. Az érzelmek olykor lekötik az energiát és elfoglalják a belső teret, megakadályozva, hogy magasabb rezgési frekvenciákat elérjünk el.Ahhoz, hogy megszabadulj az érzelmek csapdájának szorításából, meg kell adnod magadnak azt a szeretetet és figyelmet, amire szükséged van. Így átalakíthatod és visszanyerheted a lekötött energiáidat, hogy aztán újra felhasználva azokat tovább haladhass az életutadon, és rátalálj végre az életfeladatodra vagy a szíved választottjára.

Érzelmeink arra hivatottak, hogy megéljük, és nem arra, hogy elrejtsük őket! Minden érzelem, amelyet nem éltünk meg teljes mélységében, valahol elraktározódik a tudatalattinkban és arra vár, hogy egyszer újra elővegyük és teret adjunk neki. Viszont ha sokáig tároljuk a lelki raktárunkban, akkor ez az elnyomás különféle lelki és testi problémákhoz vezethet, pszichoszomatikus betegségek előidézője lehet!

Amikor kimondjuk az érzelmeinek, - még akkor is, ha nem mondjuk meg az okot, hogy miért érezzük magunkat rosszul - azonnal oldódik az érzelmi blokkunk.

Életünk során rengeteg olyan kellemetlenség ér bennünket, amelyek a tudat legmélyén raktározódnak el: traumák, sokkok, fájdalmak, megaláztatások, lelkiismereti problémák, amelyek - bár tudatosan már rég elfeledkeztünk róluk - még évek múlva is mérgezik a testünket és a lelkünket. Az ilyen blokkok akadályozzák a test és a lélek szabad energiaáramlását, ez pedig érzelmi gátlásokat, frusztrációkat, önértékelési zavarokat válthat ki, de akár testi tüneteket is okozhat. Gyakran nem is tudjuk, hogy mi áll mindennapi panaszaink hátterében.

A lelki blokkok háromféle múltból származhatnak. Egyes keleti felfogások szerint megjelenhetnek az előző életek meg nem oldott konfliktusai, de a magzati traumák is, illetve a születésünk óta eltelt időben történt események.

Ahogy azonban a lélek hat a testre, úgy a test is hat a lélekre: a megfelelő speciális módszerekkel feloldhatók a lelki blokkok, ily módon oldottabbá, életerősebbé válhatunk, és feltöltődhetünk energiával, önbizalommal, hirtelen egész más szemszögből kezdjük nézni az életünket, a mindig ugyanúgy ismétlődő helyzeteket. A múlt emléke megmarad az oldás után is, de már nem fog negatív érzelmi töltés kapcsolódni hozzá.

Sikeres megoldások, új lehetőségek


 


Bizonyos pszichoszomatikus tünetek is eltűnhetnek a kezelések hatására: enyhülhet például a gyomorfekély, a cukorbaj, az asztma, az allergia, a migrén. Felmelegedhetnek az állandóan hideg végtagok, megszűnhet a körömrágás, kevésbé kell számolnunk emésztési gondokkal.

Sérült gyökereink a következő területeken okoznak zavart: életben maradás képessége, a megélhetési források megteremtése, a létbiztonság, a stabilitás, a tartalékolás
tó környezet, ahol tárgyként bánnak a babával., az otthonunk megtartása. A kezelhetetlen mértékű adósság, a tartós munkanélküliség, a gyakori költözés, a pánikrohamok, ok nélküli állandó szorongások a gyökerekkel kapcsolatos komoly problémákat jeleznek.

A teljesség igénye nélkül, mik a fő okok, mikor és mitől sérülnek a gyökereink?
 • A magzati korban, ha az anya fél, létbizonytalanságban van.
 • Ha az anya vagy az apa, esetleg mindketten nem akarják a gyereket.
 • A születés után elszakadás az anyától, az első három év okozza a legmélyebb traumát. 
 • Inkubátor koraszülés miatt, tartós kórházi kezelés, állami gondozásba vagy örökbe adás stb. Enyhíti a helyzetet, ha az anyát helyettesítő személy mély szeretettel és elfogadással gondozza a kicsit, súlyosbítja a rideg, érzelmileg elutasít.
 • Elhanyagolás.
 • Az anya vagy testvér halála, ide beletartozik a ikertestvér méhen belüli elvesztése is. 
 • Az anyát vagy a testvéreket ért fizikai és lelki bántalmazás végignézése, végig hallgatása. 
 • A gyereket ért súlyos, életveszélyes események, bántalmazás, ahol a másik ember által elkövetett erőszak súlyosabban traumatizál, mint a balesetek. 
 • Az anya által történt kitagadás.
 • Gyerekkorban megélt, anyagi helyzetet érintő összeomlás, üldöztetés.
Az anya olyan viselkedése, ami miatt a gyerek az anyát kizárja az életéből, alkoholizmus, gyógyszer, drogfüggés, erkölcstelen életmód, ahol a gyerek – tévesen – úgy dönt, hogy ő több és jobb, mint az anyja. A személyisége lehet max a másik emberénél egészségesebb, teljesebb, tudatosabb, fejlettebb, de mint lélek egyenrangúak, egyformán értékesek vagyunk.

A földelés, a stabilitás megteremtése az anyagi világban akkor jöhet létre, ha ezeket a problémákat fel tudjuk tárni, megértéssel, belátással elfogadással a helyére kerülnek a dolgok és ami a legfontosabb és egyben a legnehezebb, a megélt érzelmi sérüléseket újra kell élni, feldolgozni és elfogadni.

Ha a gyökér-csakránkkal a Földre kapcsolódunk és sikerül elérni a megnyílást, a Földből felfelé áramló energia a tudatalattiból a tudatba emeli ezeknek a traumáknak más szóval érzelmi sérüléseknek az emlékeit, az elfojtott érzések kaotikus masszáját. 

Ha valaki blokkolja azt például, hogy újra átélje és feldolgozza annak az érzését, eltaszítják, ezzel betesz egy olyan beszűkülést okozó energia blokkot, amivel elzárja magát a Föld energiájától, vagyis attól, hogy az anyagi javak, a tápláló energiák harmonikusan beáramolhassanak az életébe. Ami még legalább olyan fontos, a visszaáramlás is blokkolva van, ami például azt jelenti, hogy a feleslegesen cipelt nehézségek visszaadása az ősöknek, a Földnek, szintén blokkolva van.

Semlegesíteni múltbéli traumákat, lenullázok minden régi negatív emléket, hogy az már ne fejtse ki hatását a jelenre. A múlt eseményei alapján gondolkodunk a jelenről. Ha megváltozik a múlthoz fűződő viszonyt, megváltozik a jelen is.

http://onmegvalositas.hu/comment/187

http://www.tarrdaniel.com/documents/Ezoteria/tudattalan_nyelve.html

A tudatalatti sokak számára félelmetes. Hiszen tárolja az összes olyan élményünket, amiket inkább lenyomtunk a feledés homályába, hogy ne kelljen emlékezni rájuk, mert kínosak, fájdalmasak. Elfelejtjük a saját emlékeinket, az érzéseinket, a saját részeinket. Ismeretlenné válnak a számunkra. Pedig ott vannak, léteznek, működnek, és úgy befolyásolják az életünket alattomban, hogy közben nem vagyunk hajlandóak tudomást venni róluk.

Félünk önmagunktól. Félünk azoktól a részeinktől, amiket nem ismerünk. Holott régen ismertük, de inkább elfelejtettük őket, hogy ne kelljen velük szembenézni. A legnagyobb részünket nem ismerjük. Akkor hogy is állunk az önismerettel, emberek? Kinek az életét éljük, ha önmagunk legnagyobb része rejtve van előttünk?

Előfordulhat, hogy te azt választod, hogy hallgatsz a félelmeidre, hogy „de biztos, hogy nálam ez egész másképpen van… hú, mi lesz, ha nekem nem működik...” és mégis inkább maradsz a biztonságosnak hitt, jól ismert megszokás mélyén, állandóan szembesülve a nehézségekkel, a drámákkal, a szenvedéssel.

Jéghegy-hasonlat Sigmund Freud

Freud szerint a tudat csak a jéghegy csúcsa, és ahogy a víz felszíne alatt meghúzódik a jéghegy óriási tömege, ugyanúgy van jelen a tudatalatti is a személyiségünkben. Szerinte minden érzelemnek és cselekedetnek oka van, bár az ok lehet, hogy a tudatalattiban rejtőzik.


Képzeld el azt, hogy hogyan láthatja a világot egy gyermek, aki nem tud beszélni még. Az első napokban, években történtek belevésődnek az agyba és egy szavakon túli tartományban tároljuk őket. Ezek az emlékek megfoghatatlanok, de mind ott rejtőznek a tudatalattiban.

Mivel van elméd; legjobb, ha használni is megtanulod.

Két szinten működik: a tudatos vagy racionális és a tudat alatti vagy irracionális szinten. Tudatos elméddel gondolkodol, megszokott gondolataid pedig tudatalattidba süllyednek, és tudatalattidat természetüknek megfelelő teremtésre késztetik. Tudatalattid az érzelmeid székhelye, ez a teremtő elme. Jó gondolataidat jó eredmények követik. Ha gonosz dolgokra gondolsz, gonosz eredményekkel számolhatsz - így működik az elméd.

Sose feledd: ha tudatalattid elfogad egy eszmét, rögvest hozzálát végrehajtásához. Érdekes és megfoghatatlan igazság ez: a tudat alatti törvénye egyaránt vonatkozik a jó és a káros elképzelésekre. Ha negatív módon alkalmazzuk, kudarcot, frusztrációt, boldogtalanságot okoz. Ha viszont szokásszerű gondolataink harmonikusak és konstruktívak, tökéletes egészséget, sikert, jómódot teremthetünk magunknak.

A helyes gondolkodás, a helyes érzelmek kialakításának elengedhetetlen előfeltétele a lélek békéje és a test egészsége. Bármit kijelenthetsz gondolatban: ha lelked mélyén igaznak érzed, tudatalattid elfogadja, és kézzelfogható valóságot teremt belőle számodra.

Mindössze azt kell elérned, hogy tudatalattid elfogadja elképzelésedet, s akkor saját tudatalattid törvénye előteremti az áhított egészséget, békességet vagy pozíciót. Add ki a parancsot, tedd közzé a nyilatkozatot, és tudatalattid engedelmesen reprodukálja a mintául belenyomott elképzelést! Ilyen az elméd törvénye: a tudatos elmédben forgatott gondolat természetének megfelelő választ várhatsz tudatalattidtól is.

Pszichológusok és pszichiáterek rámutattak, hogy amikor tudatalattidba gondolatok jutnak tovább, benyomások érik az agysejteket. Mihelyt tudatalattid elfogad egy ötletet, azonnal munkálkodni kezd a végrehajtásán.

Jó gondolat helyébe jót várj! Rossz gondolat helyébe rosszat várj! Az vagy, amit egész nap gondolsz.

Tudatalattid nem vitatkozik. Elfogadja tudatos elméd kijelentéseit. Lehet, hogy úgy érzed: “Nem engedhetem meg magamnak." Mégse mondd ki! Válassz jobb gondolatot, jelentsd ki: “Igenis megveszem. Lelkileg elfogadom."

Tudatalattidnak nincs humorérzéke. Amit kimondasz, megvalósítja.

2016. január 29., péntek

Mágikus szavaink!

A szavaknak súlya van! 

A kimondott szó képes megváltoztatni a DNS szerkezetét!Grazyna Fosar és Franz Bludorf kimutatták, hogy az emberi genetikai anyag, a DNS, a szavak által befolyásolható, szerkezete megváltoztatható. Az emberi DNS-be a genetikai sebészet már belenyúlt sokszor több-kevesebb sikerrel megváltoztatva annak struktúráját. De minek a genetikai sebészet, ha ott van mindenki számára elérhető legjobb genetikai szike az Anyanyelv!


A DNS-ről a nyugati tudomány azt tudja, hogy annak 10 százaléka az, ami tulajdonképpen a fehérje szintézisért felelős, és az emberi szervezet alapstruktúráit hozza létre. Közel 90 százalékának a funkciója máig feltérképezetlen, és ezért ezt “ballaszt DNS-nek” is nevezik. 
Ennek ellenére az orosz tudósok, meg vannak győződve arról, hogy a természet soha nem pazarol és annak a 90 százaléknak van valami erősen fontos jelentősége, csak a tudomány még nem érti. Így bevetették magukat azokba a tudományos munkákba, amely ennek a jelentőségét próbálja tisztázni. A genetikusak és nyelvészek közös tudományos eredményei lenyűgöző tényeket tártak fel.
A DNS, mint holografikus rendszer

Piotr Gariaev orosz biológus és biofizikus a DNS vibrációs viselkedését vizsgálta akkor, amikor az különböző frekvenciáknak volt kitéve. A felfedezés megdöbbentő. Az élő kromoszómák ugyanúgy működnek, mint egy holografikus kibernetikai rendszer. Ennek értelmében a DNS nemcsak a test felépítésében vesz részt, hanem funkcionális szerepe is van, információt képes befogadni, kibocsájtani és elraktározni.

Az élő DNS ( in vivo) reagál az emberi hang és a szavak által kiváltott rezgésekre, de a rádióhullámokra is, ha megfelelő frekvenciatartományba esnek. Itt van a tudományos magyarázata annak, hogy miért annyira hatásosak azok a technikák, amelyek pozitív állításokat használnak, mint: az agykontroll, pozitív gondolkodás, autogén tréning, vagy azok az energetikai technikák, amelyek által megfelelő vibrációkat csatornázza az emberi test.
A gyógyító szó

Az orosz nyelvészek szerepe elengedhetetlen volt a titok feltárásához. Ők jöttek rá, hogy a DNS azon 90 százaléka, amit ballaszt DNS-nek képzeltek a nyugati tudósok, valójában egy olyan struktúrát mutat, amelyben ugyanaz a rendszerelmélet és szabályok érvényesek, mint a nyelvekben( szintaktika és szemantika). 
Sok korrelációt fedeztek fel a emberi örökítő anyag és az emberi nyelv struktúrája között. Ezzel bizonyították, azt hogy az emberi nyelv nem véletlenszerűen, hanem az emberi DNS szerkezetének megfelelően és abból adódóan alakult ki. A DNS alkalikus molekulái ugyanazoknak a szabályoknak engedelmeskednek, amelyek hasonlóak a nyelvtani szabályokhoz.
Ezeréves tudás előtt kell fejet hajtani a tudománynak

Ennek a tudásnak a tükrében körvonalazódik tehát az, ha a DNS és a nyelv struktúrája azonos, akkor a szavak által hatni tudunk a genetikai állományra.

A spirituális tanítók évezredek óta ismerték és tudták ezt a titkot és többek között a szavak erejét használták a tanításra az emberek tudatosítására és végül azok testi-lelki gyógyítására. Gondolj csak arra, amikor valaki őszinte szavakat mond ki, mély gondolatokat, Univerzális igazságokat, egy tiszta szívből jövő imát, hálát vagy köszönetet nyilvánít, ki a tested azonnal reagál és libabőrös leszel. Ugyanez történik ilyenkor a genetikai állományod is érti, és azonnal feldolgozza az információt és igyekszik egyensúlyi állapotot létrehozni.

Mint fent úgy lent – írta Hermész a Smaragdtáblára, magasra téve a mércét évezredekkel ezelőtt. A tudomány is lassan beért ennek a bölcsességnek a megfejtésére és megértjük, hogy a DNS valójában a makro és mikrokozmosz információ befogója, hordozója és továbbítója az emberi tudat fele. Így valójában már csak azt kell megtanulni, hogy hogyan és mi az, amit a tudatunk fele továbbítsunk.

A legjobb csatorna az, amikor az ember egy nyugodt, békés állapotban van. Ilyenkor a legreceptívebb a tudat. Erre nagyon alkalmasak a relaxációs technikák, autogén tréning, meditáció stb. A stressz az gyengíti a csatornát és eltorzítja az információt. Így nem megfelelő információ jut el a DNS-hez, ami károsodhat vagy mutálódhat és a tudat is zavart lesz.

Nem véletlenül mondjuk azt, hogy az egész lényünket az határozza meg hogy milyen a világnézetünk, a gondolkodásunk az Univerzummal való kapcsolatunk. Ez egyféle hiperkommunikáció, amelyet a természet a rendelkezésünkre bocsájtott az idők kezdete óta. A modern ember azonban nincs ennek tudatában és nem használja az intuícióját és ezeket a csatornáit.

A tudomány tükrében és az évezredes spirituális tanítások mentén elmondható, hogy a szavaknak ereje van. Építeni és rombolni is tudnak. A hiteles igaz szó, ami szívből jön az ima, és ennek is gyógyító ereje van. 

2015. szeptember 7., hétfő

Minden betegségből van újjászületés

A mágikus valóság minden képzeletünket felülmúl. A lényeget valójában csak egy halálközeli élményből lehet megérteni. Az alábbi film egy beszámoló arról hogyan lehet visszatérni az életbe egy ponton, és mi zajlik le közben. A film arról szól mi a rák valódi oka. Központi témája a szeretetünk, és annak hiánya. Vissza lehet térni, ha úgy érezzük szükség van ránk! A teremtő visszaadja az egészséget!


Egy varázslatos utazásról hallunk "élménybeszámoló riportot" miközben a leírt események minden mozzanata hivatalosan dokumentálva van. Csak rá kell nézni a csodálatos hölgyre akiből sugárzik a szeretet, végig kell hallgatni a történetét, és minden világossá válik a mágikus valóságról!

2015. szeptember 1., kedd

Magyar mágikusságok


A magyar házak mágikus ereje - az otthon a mindenség képmásaHa a ház szerkezetét lefordítjuk a csillagok nyelvére, akkor a mestergerenda jelképezi a Tejutat, a Mestergerenda végénél lévő Boldogasszonyfája pedig nem más, mint a Tündérfő csillag, vagy az Istenanya lakhelye (ez a Szíriusz, amely évente egyszer, július 23-án együtt kel a Nappal, vagyis ilyenkor „Napba öltözik”.) Őseink ezt a csillagtérképet emlékeztetőként beépítették a házaikba, elmondták a meséikben, ráhímezték a ruháikra, abroszaikra, ágyneműjükre.

A magyar házak mágikus ereje

Miközben a keleti térrendezés – a kínai feng shui és az indiai vasati – divatja egyre szélesebb körben terjed, már-már a feledés homályába merül az ezeréves magyar házépítési szokásrend, mely nemcsak a földrajzi adottságainkra épült, hanem a magyar lélek mágikus erejét is keretbe foglalta. Van egy álmom… Ebben az álomban Magyarországon olyan házak épülnek, amelyekből teljesen egyértelműen kiderül egy idegen számára, hogy csakis Magyarországon járhat. Ezek a házak őseink tudása alapján, természetes anyagokból, a magyar térrendezés jól bevált szabályai szerint készülnek, és jó bennük élni.

Nekünk, magyaroknak olyan magas szintű építészeti, térrendezési hagyományunk és jelképrendszerünk van, amely minden utánzást fölöslegessé tesz, és amelyben az idegen elvek meghonosítása csupán zűrzavart okoz. – írja A magyar ház mágikus titka című könyv ajánlójában Színia, a szerző.

Ez a könyv jó két évvel ezelőtt került a könyvesboltok polcaira, s szinte észrevétlenül simult a sok-sok feng shuit és egyéb keleti térrendezést dicsőítő, tanító kiadványok közé. Ebben a könyvben megtalálhatók azok az elvek, amelyek szerint őseink építkeztek, így az is kiderül, hogy a magyar ház szerkezete bizony olyan kozmikus alapokon és jelképrendszeren nyugszik, amely a Teremtés folyamatának valós ismeretéből születtek. Nem véletlenül négyszögletes a házak alaprajza, nem véletlen az ablakok formája, osztása, nem véletlen a házak tájolása, a kapuk elhelyezése, s nem véletlenek a különböző díszítések, ugyanis a magyar ház egy térbeli összetett rovásjel, amely a jelképek ismerői számára pontosan olvasható.

Minden ház teremtés eredménye, egy-egy megvalósult gondolat. A gondolat nagyon finom erőforma, és megváltoztatni is csak gondolati úton lehet. Ezt az erőt még nem nagyon lehet mérni, a hatását viszont igen. A pozitív illetve negatív gondolatok megváltoztatják az izmok erejét, a bőr állapotát, amit a műszerek kimutatnak (lásd hazugságvizsgáló). A ház tehát egyéni gondolatok, illetve nagyon erős kollektív gondolatok együttes eredménye. A nagyon erős, régóta működő kollektív gondolat a HAGYOMÁNY. Őseink pontosan tudták, hogyan építkezzenek.

A magyar térrendezés csodálatosan következetes és egységes rendszert alkot, amely évezredeken keresztül „bevált” a magyarság körében. Ha valaki más nép hagyományrendszerét kezdi alkalmazni, annak meg kell ismernie teljes mélységében ahhoz, hogy valóban működjön.

Az ősmagyarok legfontosabb, szent égtája a kelet volt, színe a fehér, állata a ló. A feng shuit hirdető kínaiaknál a kelet csak a második legfontosabb irány, színük a zöld, állatuk a sárkány. A fehér szín a kínaiaknál a nyugati irányt jelöli, a ló pedig a dél állata. Amennyiben tehát egy magyar térben a fehér színt a nyugati oldal erejének megerősítésére akarja használni valaki, azzal káoszt okoz, mert nálunk évezredek óta a fehér keleti erőt jelöl. Nem beszélve a sárkányról, mely negatív alakja a magyar népmeséknek.

Az égtájaknak minden népnél fontos szerepük, jelentőségük van. A magyar elnevezések sok mindent elárulnak: KELET – az ébredést, a megújulást, a feltámadást, jelenti. Keletkezik igénk szintén valami új létrejöttét, megteremtődését mutatja. DÉL – az éltető energia, feltöltő erő NYUGAT – a megnyugvásra, pihenésre utal. Energiája összehúz, összetart, körülölel, biztonságot ad. ÉSZAK – az éjszakával, a sötétséggel, mozdulatlansággal kapcsolatos.

A legtöbb régi kultúrában a ház a Világegyetem kicsinyített mása volt,amelyet az adott hitrendszernek megfelelően tájoltak. A magyar parasztház formája általában egy hosszú téglalap volt, amely a rövidebbik végével az utcafrontra nézett, és az utcafront felé a tetőt egy ágasfa tartotta. Ezt az ágasfát Boldogasszony fájának nevezték, és a házat, amikor lehetett, keletre tájolták. (A Boldogasszony a magyar hitvilágban az Istenanya, kit a népmesék Tündér Ilonaként őriztek meg, így ez az ágasfa más néven Tündér Ilona fája. A házat hosszában mestergerenda osztja, amelynek faragása a Tejutat jelképezi. A Tejút a népi csillagászat nyelvén Tündérek útja vagy Hadak útja, Lelkek útja, a végénél fekvő Szíriusz csillag pedig a Tündérfő.

Ha a ház szerkezetét lefordítjuk a csillagok nyelvére, akkor a mestergerenda jelképezi a Tejutat, a Mestergerenda végénél lévő Boldogasszonyfája pedig nem más, mint a Tündérfő csillag, vagy az Istenanya lakhelye (ez a Szíriusz, amely évente egyszer, július 23-án együtt kel a Nappal, vagyis ilyenkor „Napba öltözik”.) Őseink ezt a csillagtérképet emlékeztetőként beépítették a házaikba, elmondták a meséikben, ráhímezték a ruháikra, abroszaikra, ágyneműjükre.A tető:
A parasztházak teteje nagyon hosszú ideig kizárólag sátortető volt, amit kontyos tetőnek vagy süvegnek hívtak. Ezt később sokfelé felváltotta a nyeregetető, mert a ház alapterülete hosszában megnyúlt. Nemcsak azért ilyen a formája, mert a hó és a víz könnyen lecsúszik ezekről a tetőkről. A tetőt a ház hosszában minden esetben a mestergerenda tartja. Hogy mitől mester ez a gerenda? Mert fontos szerepe van a házban. Ha egy gyermek megszületett, arccal kelet felé, a mestergerenda alá fektették a bölcsőjébe.

Ha valaki meghalt, ugyancsak a mestergerenda alatt ravatalozták fel, és éppen fordítva, arccal nyugatnak. A mestergerenda mutatta az utat a léleknek, hová érkezzen és merre távozzon. A „Mester” segítette az érkezőt és a távozót. A Mestergerendára csillagot, tejutat, szárnyas napot, illetve teremtés-szimbólumokat faragtak.

Régen pontosan tudták azt is, hogy a gerenda melyik részére kell faragni azt a csillagot, vagyis pontosan ismerték a szimbólum jelentését. Az apajogú nagycsaládok általában arccal kelet felé állnak be a világba, erre fordul a sátruk ajtaja is. Fő égitestük a Nap. Az észak-déli beállású rendszerek… még az anyajogú társadalmat képviselik, s a Hold tiszteletének nyomait találjuk körükben. (Forrás: László Gyula.)

A csúcsjel:
A tetőszerkezet tetején a legtöbb régi házon megtalálható valamilyen csúcsjel. Általában tulipánt, csillagot, keresztet, X-jelet, gömböket, kettős keresztet faragtak egymás fölé.

Hogy miért épp ezeket a jeleket? Mert az ősi rovásírás első betűi egyben isteni jelképek. Az A betű az Anyaisten (4), a B betű az Atyaisten (X), a D betű pedig a testet öltött Atyaisten, vagyis a Fiúisten (+) és főnökük a Teremtő, vagy ahogy az ősi magyar hitvilág nevezte: „öregisten” – az ő jele az „Us+ (mint Ős).

A homlokzat:
Hasonló szimbólumokat faragtak rá, mint a csúcsdíszekre, a szerepük is azonos. Nagyon gyakori a homlokzaton a Nap!

A bejárat:
Magyarországon nagy hagyománya volt (és egyre inkább ismét van) a faragott vagy festett kapubejáratoknak. Ezek a kapuk nagyon sok olyan ősi szimbólumot „felvonultattak”, amelyek a ház lakóinak spirituális védelmét szolgálták.

A kapuk boltíve természetesen itt is az égboltot jelképezte: a kapu fölötti galambdúc a portát védő szellemek, az ősök lakhelyeként készült. Annak idején a kapura festett, illetve faragott jelek pontosan úgy olvashatóak voltak, mint ma bármelyik betűvel írt szöveg.

Régen létezett a magyar kapukon egy „lélektükörnek” nevezett domború, fényes Nap-forma. Aki belépett, először mindenképpen szembetalálkozott saját képmásával, így megvizsgálhatta a lelkiismeretét, vajon jó szándékkal jött-e. A kapura feliratok is kerültek, amelyeknek természetesen szintén védő, áldó szerepük volt. Mint például: „A bejövőnek szállás, a kimenőnek békesség.” Vagy: „Jószívű jóbarát kapumon béjöhetsz.”

A sok kapun ma is látható körbefutó hullámvonal-faragás eredetileg olyan kétfejű kígyó volt, amely védte-őrizte a portát. Ez a kétfejű kígyó egy csillagkép az ég északi sarkkörén. Minden ember ismerje és becsülje saját műveltségét, hagyományait és azok szerint éljen boldogan. Azokat feladni nincs értelme. A magyarok kövessék a a magyar szokásokat hibátlanul, és a többi nép is a sajátjait… (Láma Ngawang, tibeti tanító)

A régi házak ajtaja köztudottan nagyon alacsony volt, aki belépett rajta, mindenképpen fejet hajtott és levette a kalapját. A ház másik neve egyébként a „hajlék”, amelyben egyértelműen megmaradt a meghajlásra, tiszteletadásra való utalás.

A Tűzhely:
A ház lelke. Ezért is került mindig a ház közepére. Őseink a tűznek különös jelentőséget tulajdonítottak. Bármilyen nagy ünnep volt, a családból valaki mindig otthon maradt, hogy vigyázzon a tűzre. Ugyanis a tűznek folyamatosan égnie kellett, az év egyetlen napját kivéve, amikor megszentelték és újragyújtották.

A tüzet tilos volt piszkálni, nem volt szabad szemetet beledobni, nehogy megsértsék az Ős szellemét. A családi tűzhely azonos volt a családi múlttal, jövővel, jelennel, összetartozással, ezért óriási illetlenségnek számított, ha valaki például a szomszédba ment parazsat kérni, mert a saját tüze kialudt. (Még ma is él a mondás: háztűznézőbe mennek a lányok a fiús házhoz – ez is abból ered, hogy a tűzben a ház szelleme lakik, így a „háztűz” az egész családot, nemzetséget, vérvonalat jelképezte).

A magyar térrendezés a tűzhelytől indul. A tűzhely mögül kelet felé nézve látható a ház legértékesebb része. Ez után következik a jobb kéz felé eső rész, majd a bal kéz felé eső, és végül, a legkevésbé értékes az, ami a hátunk mögé kerül.

Ablakok:
Ha a ház az ember testét, a kemence a lelkét szimbolizálja, akkor az ablak nem más, mint a ház szeme (azt is mondjuk: ablakszem).


Erőterek a magyar házban:

Amikor a két alaperő – a férfi és a női erő – éppen megfelelő arányban van, akkor harmónia uralkodik, kiegyensúlyozott a ház.

1. A szellem erejének gyűjtőpontja a házban a keletre, délkeletre és délre nyíló ajtók, ablakok, illetve a padlás. Erőformája a megtisztító, növekedést beindító, kelet típusú fa-energia és a déli feltöltő tűz-erő. Az ötletek, az ihlet, a tervek, az álmok mind a szellemi erő következményei. A teremtés első fázisa, a gondolatok keletkezése. A házban a szellemi erőt „katalizáló” helyek a keleti és a déli oldalak, illetve a tetőtér. Ezekre a részekre érdemes azokat a helyiségeket építeni, ahol alkotunk, szellemi munkát végzünk: dolgozószobát, műtermet, gyerekszobát.

2. A lélek erejének központi helye: a tetőgerendák által alkotott térbeli kereszt metszéspontja, ezen kívül a tűz helye, a délnyugatra és északkeletre néző ajtók-ablakok, valamint a ház közepe. Erőformája kiegyensúlyozott, stabil földerő. Ide érdemes tenni a konyhát, étkezőt, nappalit, minden olyan helyiséget, ahol a társasági élet zajlik.

3. A teremtő-megtermékenyítő erő: a házban nyugati, illetve az északnyugati és északi oldal – a pihenés, érlelődés, a befelé fordulás helye. A hálószobák, fürdőszoba és éléskamra legjobb helye.

forrás: magyarmegmaradasert.hu

2014. augusztus 20., szerda

A szavak teremtő ereje

Egyszer egy 50 fős csoport vett részt egy előadáson. Az előadó egyszer csak megállt a beszédével, és úgy döntött, inkább egy gyakorlattal szemlélteti a mondanivalóját. Adott minden résztvevőnek egy-egy lufit, és arra kérte őket, írják rá a nevüket. Majd összegyűjtötték a lufikat, egy másik szobában.Ezután arra kérték a résztvevőket, hogy mind menjenek be egyszerre a szobába és 5 percen belül keressék meg a saját nevükkel a lufijukat. Mindenki kétségbeesetten kereste hát a saját lufiját, lökdösődtek, totális káoszba fúlt az egész.

Így végül senki nem találta meg a saját lufiját.

Most arra kérték őket, hogy szabadon válasszanak egy-egy névvel ellátott lufit, és adják oda annak a személynek, akinek a neve rá van írva.
Néhány percen belül mindenkinek meglett a lufija.

Ekkor az előadó így szólt: "Pontosan ez történik velünk az életünkben is. Mindenki kétségbeesetten keresi a saját boldogságát, nem tudván, vajon hol lehet.
A saját boldogságunk viszont mások boldogságában rejlik. Adj másoknak boldogságot, és megtalálod a sajátod. Ez az emberi élet értelme..."

2014. augusztus 17., vasárnap

Mágikus?

A mágikus gondolkodás csapda?

"A vérbeli kritikus elme elfogadja, amit csak kevesen képesek -- hogy az ember nem bízhat rutinszerűen az emlékezetben és az érzékekben." --James Alock, "A hit gépezete"

Ifj. Dr. Phillips Stevens antropológus szerint a mágikus gondolkodás olyan jelenségek összefoglaló neve, mint például az a hit, hogy minden dolog valamiféle fizikai és szellemi kapcsolatot is meghaladó összeköttetésben áll egymással.

A mágikus gondolkodás különleges erőt és hatalmat tulajdonít sok szimbólumnak tartott dolognak. Stevens szerint "a világ lakosságának legnagyobb része [...] úgy hiszi, hogy valódi kapcsolat van a szimbólum és a hozzá társított dolog között, és hogy valóban összeköti őket valamilyen kimutatható energiaáramlás.".

Stevens magyarázata szerint neurobiológiai folyamatok vannak a háttérben, noha a szimbólum specifikus jelentéstartalma kultúráról kultúrara változik. (Nem mintha nem léteznének egyetemes szimbólumok, mint például a tojás, csak épp mást és mást jelentenek az egyes kultúrákban.)


A mágikus gondolkodás vezérlő elve az a vélemény, hogy a hasonló dolgok valóban összeköttetésben állnak, csak épp olyan módon, ami túlmutat a tudományos vizsgálhatóságon (a hasonlóság törvénye). Egy másik vezérlő gondolat egy hit, miszerint "fizikai érintkezés, térbeli vagy időbeli kapcsolat hatására a dolgokban olyan összeköttetés keletkezik, amely szétválasztásuk után is megmarad" (a ragályosság tövénye) (Frazer; Stevens).

Gondoljuk csak a paranormális nyomozóra, aki azt állítja, hogy képes információt szerezni egy eltűnt személyről, ha megérint egy hozzá tartozó tárgyat (pszichometria), vagy gondoljunk az állat-parapszichológusra, aki állítása szerint ki tudja olvasni egy kutya godolatait a róla készült fényképből.

James Alcock pszichológus szerint "a 'mágikus gondolkodás' két egymáshoz közeli történés között okozati viszony feltételezése, miközben valójában nincs bizonyíték az ok-okozati kapcsolatra.

Például ha valaki úgy gondolja, hogy a keresztbe tett ujjak szerencsét hoznak, ezzel az ujjak keresztbe tevését összekapcsolja a későbbi kellemes eseményekkel, és ilyen módon oksági kapcsolatot teremt a két dolog között." Alock hozzáteszi, hogy az ember neurobiológiai alkata eleve predesztinálja a mágikus gondolkodást, és hátráltatja a kritikus szemléletmódot. Gondoljunk a szerencsejátékos csapdájára vagy a koincidenciáknak tulajdonított hatalmas jelentőségekre.


Két másik nyilvánvaló példája a mágikus gondolkodásnak Jung szinkronicitás-elmélete és Hahnemann homeopatikus teóriája (Stevens). További példaként a grafológiát (Beyerstein) és a tenyérjóslást említhetnénk. A pszichokinézis is a mágikus gondolkodás egy fajtájának tekinthető: olyan meggyőződés, mely szerint a gondolatok, szavak és taglejtés kihat a dolgokra, "meghazudtolva" (?) ezzel az ok-okozatiság ismert törvényeit.


Nem és nem! Minden formál-logikai érv ellenére, a  mágikus gondolkodás nem csapda, hanem a valóság keresése!